logo
logo
 0613 ******
Time 17.10.2018 01:55 | View 358

Bài liên quan

Lịch khám sức khỏe khóa 5, 7 và khóa 41
BẢNG ĐIỂM GDTC CĐSP KHÓA 41
BẢNG ĐIỂM GDTC KHÓA 5
DANH SÁCH TRƯỜNG THỰC TẬP ĐỢT 1 HỆ ĐH K6 VÀ CĐ K42 (CHÍNH THỨC)
Danh sách các trường TTSP đợt 1 Hệ đại học khóa 6 và CĐ khóa 42 (điều chỉnh)
Thứ tự và tiết mục thi văn nghệ NVSP năm học 2018 - 2019
Thể lệ thi Làm đồ dùng DH, ngành GDMN (Nghiệp vụ sư phạm 2018 - 2019 )
NGOẠI KHÓA TTSP ĐỢT 1 NĂM HỌC 2018 - 2019
Kế hoạch Khai giảng năm học 2018 - 2019
Quyết định khen thưởng cá nhân và tập thể sinh viên năm học 2017 - 2018
Thể lệ thi NVSP, nội dung thi Làm đồ dùng DH (ngành GDTH)
Xếp lớp ngoại ngữ không chuyên khóa 8 và khóa 43
Kết quả thi xếp lớp ngoại ngữ không chuyên
DANH SÁCH XÉT KHEN THƯỞNG SINH VIÊN NĂM HỌC 2017 - 2018 (BẢN THẢO CHƯA CHÍNH THỨC)
Sơ đồ phòng thi xếp lớp ngoại ngữ không chuyên khóa 8 và khóa 43
Hướng dẫn quy đổi Tiếng anh đầu vào cho hệ ĐH khóa 8 và CĐ khóa 43
Kế hoạch thi xếp lớp ngoại ngữ không chuyên dành cho ĐH khóa 8 và CĐ khóa 43
Quy định về xét thi đua - khen thưởng sinh viên
Tham gia cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật năm 2018"
Xét đề nghị khen thưởng sinh viên năm học 2017 - 2018