logo
logo
 0613 ******
Time 16.10.2018 10:08 | View 362

Bài liên quan

Danh sách sinh viên học đối tượng đảng năm 2019(đợt 1)
BẢNG ĐIỂM GDTC KHÓA 7 (MỚI NHẤT)
Các học phần dự kiến mở trong học kỳ 3 năm học 2018 - 2019
Tuần lễ công dân sinh viên cuối khóa
Tổ chức cuộc thi Tìm hiểu pháp luật năm 2019
Quyết định xóa tên sinh viên vì nghỉ học không có lý do quá thời gian quy định
Lịch Hiến máu tình nguyện đợt 1, năm 2019
Lịch thi học kỳ II Hệ CĐTHMN K43
Lịch thi học kỳ IV Hệ CĐ THMN K42
Lịch thi học kỳ VI Hệ CĐTHMN K41
Lịch thi học kỳ II Hệ DH THMN K8
Lịch thi học kỳ IV Hệ DH THMN K7
Lịch thi học kỳ VI Hệ DH THMN K6
Lịch thi học kỳ VIII Hệ DH THMN K5
Kế hoạch tổ chức ngày hội việc làm cho sinh viên năm 2019
BẢNG ĐIỂM TỔNG HỢP GDTC HỆ ĐH KHÓA 7
QUYẾT ĐỊNH CẢNH BÁO VÀ BUỘC THÔI HỌC, HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2018 - 2019
DANH SÁCH SINH VIÊN THAM GIA BỒI DƯỠNG ĐỐI TƯỢNG ĐẢNG NĂM 2019
Kế hoạch Tổ chức cuộc thi tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông năm 2019
Thông báo thu Bằng Tốt nghiệp THPT và GCN Tuần lễ công dân sinh viên đối với hệ ĐH K5 và CĐ K41