logo
logo
 0613 ******
Time 01.09.2021 04:10 | View 6.903

Bài liên quan

Đăng ký tham gia giảng dạy các lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục Phổ thông của Trường Đại học Đồng Nai
Góp ý về dự thảo Quy định về tổ chức bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục Phổ thông của Trường Đại học Đồng Nai
Góp ý dự thảo Quy chế đào tạo trình độ Đại học của Trường Đại học Đồng Nai
THÔNG BÁO VỀ VIỆC THU HỌC PHÍ, LỆ PHÍ NĂM HỌC 2021-2022
Góp ý dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021
Đăng ký đề tài NCKH cấp trường năm học 2021-2022
HƯỚNG DẪN TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GD NH 2020 - 2021 VÀ KẾ HOẠCH DUYỆT GIỜ THỰC HIỆN NH 2020 - 2021
Góp ý dự thảo lần 2 Quy định đào tạo trực tuyến Trường Đại học Đồng Nai
Phân công giảng dạy năm học 2021 - 2022 và Kê khai giờ dạy năm học 2020 - 2021
Kế hoạch xét công nhận Tốt nghiệp Hệ đại học khóa 7 và Cao đẳng khóa 43
Quy định đảm bảo chất lượng Trường Đại học Đồng Nai
Quy chế thực hiện dân chủ Trường Đại học Đồng Nai
Quy định nghỉ không hưởng lương Trường ĐH Đồng Nai
Quy định văn hóa ứng xử trên mạng xã hội của các Phòng, Khoa, Trung tâm, đơn vị trực thuộc, người lao động, học sinh, sinh viên, học viên Trường ĐH Đồng Nai
Nội quy ra vào cơ quan
Nội quy nơi làm việc
Quy chế công tác thi đua khen thưởng Trường ĐH Đồng Nai
Quy chế đánh giá, phân loại viên chức trường Đại học Đồng Nai
1