logo
logo
 0613 ******
Time 15.12.2022 04:51 | View 6.862

Bài liên quan

LỊCH GẶP MẶT ĐẦU XUÂN NĂM 2023
KẾ HOẠCH HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG KHÓA 12
HƯỚNG DẪN THU HỌC PHÍ HỌC LẠI, THI LẠI ĐỐI VỚI SINH VIÊN
THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN NĂM 2023
THỂ LỆ THI GIẢNG DẠY TIỂU HỌC - HỘI THI NVSP NĂM HỌC 2022-2023
BẢNG TIÊU CHÍ CHẤM NỘI DUNG THI VIẾT BẢNG - HỘI THI NVSP NĂM HỌC 2022-2023
BẢNG TIÊU CHÍ CHẤM NỘI DUNG THI GIẢNG DẠY NGÀNH GDMN - HỘI THI NVSP NĂM HỌC 2022-2023
BẢNG TIÊU CHÍ CHẤM NỘI DUNG THI GIẢNG DẠY TIỂU HỌC - HỘI THI NVSP NĂM HỌC 2022-2023
BẢNG TIÊU CHÍ CHẤM NỘI DUNG THI VĂN NGHỆ - HỘI THI NVSP NĂM HỌC 2022-2023
QUYẾT ĐỊNH KHEN THƯỞNG SINH VIÊN, TẬP THỂ SINH VIÊN NĂM HỌC 2021 2022
DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐỢT 5
Thông báo về việc thay đổi địa điểm giảng dạy và học tập của giảng viên và sinh viên trong thời gian thi công công trình cải tạo, sửa chữa nhà học C.
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CẤP KHOA NĂM HỌC 2022-2023
Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo thực tập sư phạm năm học 2022-2023
THỐNG BÁO THU HỌC PHÍ NĂM HỌC 2022 - 2023
THÔNG BÁO, PHỔ BIẾN TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT ĐỢT 2, NĂM 2022
HƯỚNG DẪN BÌNH XÉT, ĐỀ NGHỊ CÁC DANH HIỆU THI ĐUA, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG NĂM 2022
KẾ HOẠCH THỰC TẬP SƯ PHẠM ĐỢT 1, NĂM HỌC 2022-2023
KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO KỸ NĂNG KHỞI NGHIỆP, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHO SINH VIÊN NGHỈ HỌC THAM GIA CHUỖI HOẠT ĐỘNG "UNI-TOUR" NĂM 2022