logo
logo
 0613 ******
NGÀY GIỜ NỘI DUNG CHỦ TRÌ THÀNH PHẦN GHI CHÚ
Thứ 2
13./3
7:00 Làm việc bình thường
13:00

15h Họp chi bộ

16h chào cờ


Thứ 3
14.../...3
7:00 Làm việc bình thường
13:00 Làm việc bình thường
Thứ 4
.15../...3
7:00 Làm việc bình thường
13:00 Làm việc bình thường
Thứ 5
.16../...3
7:00 Làm việc bình thường
13:00 Làm việc bình thường
Thứ 6
..17./...3
7:00 Làm việc bình thường
13:00 Làm việc bình thường
Thứ 7
.18../...3
7:00
13:00
Chủ Nhật
..19./...3
7:00
13:00  
 

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm

CÁC ĐƠN VỊ

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Trực tuyến 42
Hôm nay 43
Hôm qua 43
Cao nhất (20.04.2017) 420
Tổng cộng 40.883