logo
logo
 0613 ******
NGÀY GIỜ NỘI DUNG CHỦ TRÌ THÀNH PHẦN GHI CHÚ
Thứ 2
30./4
7:00
13:00
Thứ 3
01./5
7:00
13:00
Thứ 4
02/.5
7:00
13:00
Thứ 5
03/5
7:00
13:00
Thứ 6
04/5
9:00 Họp chi bộ
09:45 Họp khoa
Thứ 7
05/5
7:00
13:00
Chủ Nhật
06/5
7:00
13:00