logo
logo
 0613 ******
NGÀY GIỜ NỘI DUNG CHỦ TRÌ THÀNH PHẦN GHI CHÚ
Thứ 2
 15/5             
7:00
14:00

-14h Họp kiểm điểm viên chức vi phạm kỷ luật

- 15h Họp Khoa

- 16h Họp chi bộ

- Hiệu Trưởng

- PTK Bùi Nguyên Trâm Ngọc

- BT Võ T. Tuyết Mai

Toàn thể viên chức Khoa SP THMN

Toàn thể viên chức Khoa SP THMN

Toàn thể đảng viên CBGD3

 

Thứ 3
 16/5             
7:00 -8h Kiểm tra công vụ - Tổ kiểm tra - Lãnh đạo khoa, VPK
13:00
Thứ 4
  17/5             
7:00
13:00
Thứ 5
  18/5             
7:00
13:00
Thứ 6
  19/5             
7:00
13:00
Thứ 7
  20/5             
7:00
13:00 -13h30:  SV K10 học Kỹ năng sống
Chủ Nhật
   21/5             
7:00 -7h30:SV K10 học Kỹ năng sống
13:00 -13h30: SV K10 học Kỹ năng sống  

LỊCH CÔNG TÁC KHÁC

Lịch công tác tuần từ 12/12/2022 đến 18/12/2022
Lịch công tác tuần từ 05/12/12/2022 đến 11/12/2022
Lịch công tác tuần từ 28/11/2022 đến 04/12/2022
Lịch công tác tuần từ 21/11/2022 đến 27/11/2022
Lịch công tác tuần từ 14/11/2022 đến 20/11/2022
Lịch công tác tuần từ 07/11/2022 đến 13/11/2022
Lịch công tác tuần từ 24/10/2022 đến 30/10/2022
Lịch công tác tuần từ 17/10/2022 đến 23/10/2022
Lịch công tác tuần từ 10/10/2022 đến 16/10/2022
Lịch công tác tuần từ 03/10/2022 đến 09/10/2022
Lịch công tác tuần từ 27/09/2022 đến 02/10/2022
Lịch công tác tuần từ 19/09/2022 đến 26/9/09/2022
Lịch công tác tuần từ 05/9/2022 đến11/9/2022
Lịch công tác tuần từ 29/08/2022 đến 04/9/2022
Lịch công tác tuần từ 22/08/2022 đến 28/08/2022
Lịch công tác tuần từ 15/08/2022 đến 21/08/2022
Lịch công tác tuần từ 08/08/2022 đến 14/08/2022
Lịch công tác tuần từ 01/8/2022 đến 7/8/2022
Lịch công tác tuần từ 25/07/2022 đến 31/07/2022
Lịch công tác tuần từ 18/07/2022 đến 24/07/2022