logo
logo
 0613 ******
Time 26.10.2022 01:55 | View 123

Bài liên quan

Thông báo về việc thay đổi địa điểm giảng dạy và học tập của giảng viên và sinh viên trong thời gian thi công công trình cải tạo, sửa chữa nhà học C.
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CẤP KHOA NĂM HỌC 2022-2023
Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo thực tập sư phạm năm học 2022-2023
THỐNG BÁO THU HỌC PHÍ NĂM HỌC 2022 - 2023
THÔNG BÁO, PHỔ BIẾN TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT ĐỢT 2, NĂM 2022
HƯỚNG DẪN BÌNH XÉT, ĐỀ NGHỊ CÁC DANH HIỆU THI ĐUA, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG NĂM 2022
KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO KỸ NĂNG KHỞI NGHIỆP, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHO SINH VIÊN NGHỈ HỌC THAM GIA CHUỖI HOẠT ĐỘNG "UNI-TOUR" NĂM 2022
TỔNG HỢP GIỜ NCKH NĂM HỌC 2021 - 2022
QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG HÌNH THỨC VỪA HỌC VỪA LÀM CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
Hướng dẫn cách sơ cứu, cấp cứu ban đầu ngoài giờ trực y tế cho sinh viên ở Ký túc xá
THÔNG BÁO ĐIỀU KIỆN VÀ CHỈ TIÊU XÉT TUYERN ĐỢT 2 TUYỂN SINH ĐH CHÍNH QUY NĂM 2022
THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA HIỆU TRƯỞNG TẠI CUỘC HỌP GIAO BAN CƠ QUAN PHIÊN THÁNG 9/2022
Thông báo về việc bố trí, sắp xếp giảng viên tham gia giảng dạy
Đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng năm 2023
Điều chỉnh Kế hoạch phát bằng Tốt nghiệp cho sinh viên Đại học, Cao đẳng năm 2022
THÔNG BÁO VỀ VIỆC THẢO LUẬN GÓP Ý DỰ THẢO BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2021 - 2022 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2022 - 2023
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐÓNG LỆ PHÍ TỐT NGHIỆP ĐỐI VỚI KHÓA 8 VÀ KHÓA 44
THÔNG BÁO THU HỌC PHÍ VÀ CÁC KHOẢN NGOÀI HỌC PHÍ ĐỐI VỚI SV NHẬP HỌC KHÓA 12, NĂM HỌC 2022 - 2023
THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2022