logo
logo
 0613 ******
Time 21.09.2022 02:32 | View 38

Bài liên quan

THÔNG BÁO ĐIỀU KIỆN VÀ CHỈ TIÊU XÉT TUYERN ĐỢT 2 TUYỂN SINH ĐH CHÍNH QUY NĂM 2022
THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA HIỆU TRƯỞNG TẠI CUỘC HỌP GIAO BAN CƠ QUAN PHIÊN THÁNG 9/2022
Thông báo về việc bố trí, sắp xếp giảng viên tham gia giảng dạy
Đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng năm 2023
Điều chỉnh Kế hoạch phát bằng Tốt nghiệp cho sinh viên Đại học, Cao đẳng năm 2022
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐÓNG LỆ PHÍ TỐT NGHIỆP ĐỐI VỚI KHÓA 8 VÀ KHÓA 44
THÔNG BÁO THU HỌC PHÍ VÀ CÁC KHOẢN NGOÀI HỌC PHÍ ĐỐI VỚI SV NHẬP HỌC KHÓA 12, NĂM HỌC 2022 - 2023
THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2022
Kế hoạch rà soát, đánh giá và cập nhật chương trình đào tạo hệ Đại học liên thông
Kế hoạch rà soát, đánh giá và cập nhật Chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng ngành Giáo dục MN hệ chính quy và liên thông
Kế hoạch tổ chức cuộc thi "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2022
Thông báo về việc viên chức không chấp hành phân công giảng dạy, vi phạm các quy định của nhà trường
QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2022
THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỌP KIỂM ĐIỂM VIÊN CHỨC CÓ HÀNH VI VI PHẠM KỶ LUẬT
Lịch làm hồ sơ, làm phách và chấm thi Khóa 11 ngành ĐH Giáo dục Tiểu học - Mầm non
THÔNG BÁO HOÀN TRẲ TIỀN KÝ TÚC XÁ CHO SINH VIÊN
HƯỚNG DẪN DẠY HỌC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO GIẢNG VIÊN
DanhSachSV_Học hè_Năm học 2021-2022_Cập nhật đến 23h30 ngày 08.07.2022
Thời khóa biểu học hè cho các lớp đủ điều kiện_07.08.2022
THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG VỪA HỌC VỪA LÀM