logo
logo
 0613 ******
Time 05.10.2018 04:35 | View 573

Bài liên quan

DANH SÁCH TRƯỜNG THỰC TẬP ĐỢT 1 HỆ ĐH K6 VÀ CĐ K42 (CHÍNH THỨC)
Danh sách các trường TTSP đợt 1 Hệ đại học khóa 6 và CĐ khóa 42 (điều chỉnh)
Điều chỉnh thời gian ngoại khóa thực tập sư phạm đợt 1, ĐH khóa 6 và CĐ khóa 42
Thứ tự và tiết mục thi văn nghệ NVSP năm học 2018 - 2019
Thể lệ thi Làm đồ dùng DH, ngành GDMN (Nghiệp vụ sư phạm 2018 - 2019 )
NGOẠI KHÓA TTSP ĐỢT 1 NĂM HỌC 2018 - 2019
Kế hoạch Khai giảng năm học 2018 - 2019
Quyết định khen thưởng cá nhân và tập thể sinh viên năm học 2017 - 2018
Thể lệ thi NVSP, nội dung thi Làm đồ dùng DH (ngành GDTH)
Kết quả thi xếp lớp ngoại ngữ không chuyên
DANH SÁCH XÉT KHEN THƯỞNG SINH VIÊN NĂM HỌC 2017 - 2018 (BẢN THẢO CHƯA CHÍNH THỨC)
Sơ đồ phòng thi xếp lớp ngoại ngữ không chuyên khóa 8 và khóa 43
Hướng dẫn quy đổi Tiếng anh đầu vào cho hệ ĐH khóa 8 và CĐ khóa 43
Kế hoạch thi xếp lớp ngoại ngữ không chuyên dành cho ĐH khóa 8 và CĐ khóa 43
Quy định về xét thi đua - khen thưởng sinh viên
Tham gia cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật năm 2018"
Xét đề nghị khen thưởng sinh viên năm học 2017 - 2018
Danh sách Ban cố vấn học tập khoa SP Tiểu học - Mầm non, năm học 2018 - 2019
Kế hoạch thi NVSP cấp khoa năm học 2018 - 2019
Kế hoạch Tổ chức Hội nghị CB - VC năm học 2018 - 2019