logo
logo
 0613 ******
Time 10.10.2016 10:20 | View 374

Bài liên quan

Truy cập Thời khóa biểu ( cập nhật hàng tuần): http://online.dnpu.edu.vn
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2018 - 2019 (ĐÃ CÓ PHÒNG HỌC)
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2018-2019 (CHƯA CÓ PHÒNG HỌC)
Thời khóa biểu học kì 2 khóa 7 năm học 2017-2018
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ 2 (2017- 2018) KHÓA 5 VÀ KHÓA 42 CHÍNH THỨC
Thời khóa biểu khóa 6 và khóa 41 hcj kì 2 Nh2017- 2018 ( chính thức)
Thời khóa biểu học kỳ 2 khóa 4 và khóa 40 năm học 2017-2018
Thời khóa biểu khóa 7 và khóa 42
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 HỆ ĐẠI HỌC KHÓA 6 VÀ CAO ĐẲNG KHÓA 41
Thời khóa biểu học kỳ 2 khóa 4 và CĐ khóa 40
Thời khóa biểu học kỳ 2 khóa 3 và khóa 39
Kế hoạch ôn thi Tốt nghiệp trung cấp Mầm non hệ VHVL
THời khóa biểu lớp TCMN 40C
Thời khóa biểu đại học khóa 6 và cao đẳng khóa 41
Thời khóa biểu BH27
Thời khóa biểu đợt 2
Kế hoạch dạy CD14TH tại trường
Thời khóa biểu học kỳ 1 2016 (đợt 1)
Kế hoạch GD lớp TCMN 15 hệ VLVH
Kế hoạch tuyển sinh CĐTH hệ VLVH
12