logo
logo
 0613 ******
Time 12.01.2018 03:39 | View 725

Bài liên quan

Truy cập Thời khóa biểu ( cập nhật hàng tuần): http://online.dnpu.edu.vn
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2018 - 2019 (ĐÃ CÓ PHÒNG HỌC)
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2018-2019 (CHƯA CÓ PHÒNG HỌC)
Thời khóa biểu học kì 2 khóa 7 năm học 2017-2018
Thời khóa biểu khóa 6 và khóa 41 hcj kì 2 Nh2017- 2018 ( chính thức)
Thời khóa biểu học kỳ 2 khóa 4 và khóa 40 năm học 2017-2018
Thời khóa biểu khóa 7 và khóa 42
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 HỆ ĐẠI HỌC KHÓA 6 VÀ CAO ĐẲNG KHÓA 41
Thời khóa biểu học kỳ 2 khóa 4 và CĐ khóa 40
Thời khóa biểu học kỳ 2 khóa 3 và khóa 39
Kế hoạch ôn thi tốt nghiệp cao đẳng mn VHVL
Kế hoạch ôn thi Tốt nghiệp trung cấp Mầm non hệ VHVL
THời khóa biểu lớp TCMN 40C
Thời khóa biểu đại học khóa 6 và cao đẳng khóa 41
Thời khóa biểu BH27
Thời khóa biểu đợt 2
Kế hoạch dạy CD14TH tại trường
Thời khóa biểu học kỳ 1 2016 (đợt 1)
Kế hoạch GD lớp TCMN 15 hệ VLVH
Kế hoạch tuyển sinh CĐTH hệ VLVH
12