logo
logo
 0613 ******
Time 29.09.2016 02:38 | View 7.913

Bài liên quan

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2021 - 2022
Thời khóa biểu học kỳ 3 (đợt 2)
Thời khóa biểu hè đợt 2 (Đã có phòng học )
Truy cập Thời khóa biểu ( cập nhật hàng tuần): http://online.dnpu.edu.vn
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2018 - 2019 (ĐÃ CÓ PHÒNG HỌC)
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2018-2019 (CHƯA CÓ PHÒNG HỌC)
Thời khóa biểu học kì 2 khóa 7 năm học 2017-2018
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ 2 (2017- 2018) KHÓA 5 VÀ KHÓA 42 CHÍNH THỨC
Thời khóa biểu khóa 6 và khóa 41 hcj kì 2 Nh2017- 2018 ( chính thức)
Thời khóa biểu học kỳ 2 khóa 4 và khóa 40 năm học 2017-2018
Thời khóa biểu khóa 7 và khóa 42
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 HỆ ĐẠI HỌC KHÓA 6 VÀ CAO ĐẲNG KHÓA 41
Thời khóa biểu học kỳ 2 khóa 4 và CĐ khóa 40
Thời khóa biểu học kỳ 2 khóa 3 và khóa 39
Kế hoạch ôn thi tốt nghiệp cao đẳng mn VHVL
Kế hoạch ôn thi Tốt nghiệp trung cấp Mầm non hệ VHVL
THời khóa biểu lớp TCMN 40C
Thời khóa biểu BH27
Thời khóa biểu đợt 2
Kế hoạch dạy CD14TH tại trường
12