logo
logo
 0613 ******
NGÀY GIỜ NỘI DUNG CHỦ TRÌ THÀNH PHẦN GHI CHÚ
Thứ 2
  03/10             
7:00 - 7h30 Chào cờ tại HT 200 Phòng TCHC & QT Lãnh đạo khoa, VPK
13:00 - Làm việc bình thường
Thứ 3
  04/10             
7:00 -Làm việc bình thường
13:00 - Làm việc bình thường
Thứ 4
  05/10             
7:00 - Làm việc bình thường
13:00 - Làm việc bình thường
Thứ 5
  06/10             
7:00

-9h Họp chi bộ GD3;

-10h Họp Khoa

Bà Ngọc - Bí thư CB

Bà Ngọc - PTK

- Toàn thể ĐV chi bộ GD3;

- Toàn thể viên chức GD3

13:00 - Làm việc bình thường
Thứ 6
  07/10             
7:00 - Làm việc bình thường
13:00 - Làm việc bình thường
Thứ 7
  08/10             
7:00 - 8h Phát áo Tốt nghiệp cho sv Khóa 8 và khóa 44
13:00
Chủ Nhật
  09/10             
7:00 7h30: Tổ chức Lễ Tốt nghiệp cho sinh viên ĐH khóa 8 và CĐ khóa 44 - Lãnh đạo khoa VPK, GV CVHT
13:00  

LỊCH CÔNG TÁC KHÁC

Lịch công tác tuần từ 15/05/2023 đến 21/05/2023
Lịch công tác tuần từ 12/12/2022 đến 18/12/2022
Lịch công tác tuần từ 05/12/12/2022 đến 11/12/2022
Lịch công tác tuần từ 28/11/2022 đến 04/12/2022
Lịch công tác tuần từ 21/11/2022 đến 27/11/2022
Lịch công tác tuần từ 14/11/2022 đến 20/11/2022
Lịch công tác tuần từ 07/11/2022 đến 13/11/2022
Lịch công tác tuần từ 24/10/2022 đến 30/10/2022
Lịch công tác tuần từ 17/10/2022 đến 23/10/2022
Lịch công tác tuần từ 10/10/2022 đến 16/10/2022
Lịch công tác tuần từ 27/09/2022 đến 02/10/2022
Lịch công tác tuần từ 19/09/2022 đến 26/9/09/2022
Lịch công tác tuần từ 05/9/2022 đến11/9/2022
Lịch công tác tuần từ 29/08/2022 đến 04/9/2022
Lịch công tác tuần từ 22/08/2022 đến 28/08/2022
Lịch công tác tuần từ 15/08/2022 đến 21/08/2022
Lịch công tác tuần từ 08/08/2022 đến 14/08/2022
Lịch công tác tuần từ 01/8/2022 đến 7/8/2022
Lịch công tác tuần từ 25/07/2022 đến 31/07/2022
Lịch công tác tuần từ 18/07/2022 đến 24/07/2022