logo
logo
 0613 ******
NGÀY GIỜ NỘI DUNG CHỦ TRÌ THÀNH PHẦN GHI CHÚ
Thứ 2
  05/9             
7:00 - Phát Giấy chứng nhận Tốt nghiệp K8 và K44 Bà Yến - VPK VPK
13:00 - Phát Giấy chứng nhận Tốt nghiệp K8 và K44 Bà Yến - VPK VPK
Thứ 3
  06/9             
7:00

- 8h00 Họp kiểm điểm viên chức có hành vi vi phạm kỷ luật tại Phòng B107

 

 

 

 

 

 

- 9h00 Họp Khoa tại B107

- 10h00 Họp Chi bộ tại B107

- Bà Ngọc - PTK

 

 

 

 

 

 

- Bà Ngọc - PTK

- Bà Ngọc -Bí thư CB GD3

- Lãnh đạo Khoa, 

- Đại diện Phòng TCHC&QT;

- Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo;

- Tập thể viên chức Khoa SP THMN

 

- Tập thể viên chức Khoa SP THMN

- Đảng viên Chi bộ GD3

13:00 - Làm việc bình thường
Thứ 4
  07/9             
7:00 - Làm việc bình thường
13:00 - Làm việc bình thường
Thứ 5
  08/9             
7:00 - Làm việc bình thường
13:00 - Làm việc bình thường
Thứ 6
  09/9             
7:00 - Làm việc bình thường
13:00 - Làm việc bình thường
Thứ 7
  10/9             
7:00
13:00
Chủ Nhật
   11/9             
7:00
13:00  

LỊCH CÔNG TÁC KHÁC

Lịch công tác tuần từ 15/05/2023 đến 21/05/2023
Lịch công tác tuần từ 12/12/2022 đến 18/12/2022
Lịch công tác tuần từ 05/12/12/2022 đến 11/12/2022
Lịch công tác tuần từ 28/11/2022 đến 04/12/2022
Lịch công tác tuần từ 21/11/2022 đến 27/11/2022
Lịch công tác tuần từ 14/11/2022 đến 20/11/2022
Lịch công tác tuần từ 07/11/2022 đến 13/11/2022
Lịch công tác tuần từ 24/10/2022 đến 30/10/2022
Lịch công tác tuần từ 17/10/2022 đến 23/10/2022
Lịch công tác tuần từ 10/10/2022 đến 16/10/2022
Lịch công tác tuần từ 03/10/2022 đến 09/10/2022
Lịch công tác tuần từ 27/09/2022 đến 02/10/2022
Lịch công tác tuần từ 19/09/2022 đến 26/9/09/2022
Lịch công tác tuần từ 29/08/2022 đến 04/9/2022
Lịch công tác tuần từ 22/08/2022 đến 28/08/2022
Lịch công tác tuần từ 15/08/2022 đến 21/08/2022
Lịch công tác tuần từ 08/08/2022 đến 14/08/2022
Lịch công tác tuần từ 01/8/2022 đến 7/8/2022
Lịch công tác tuần từ 25/07/2022 đến 31/07/2022
Lịch công tác tuần từ 18/07/2022 đến 24/07/2022