logo
logo
 0613 ******
NGÀY GIỜ NỘI DUNG CHỦ TRÌ THÀNH PHẦN GHI CHÚ
Thứ 2
   08/8             
7:00

- Nộp Phân công coi thi học kỳ 2, Khóa 11, NH 2021 - 2022

- Hoàn thành Kế hoạch chuyển đổi số

13:00
Thứ 3
  09/8             
7:00
13:00
Thứ 4
  10/8             
7:00 Hoàn thành rà soát, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị chuẩn bị NH 2022 - 2023
13:00
Thứ 5
   11/8             
7:00 - Hoàn tất thủ tục thanh toán tiền Thẩm định CTĐT ngành GDTH và GDMN
13:00
Thứ 6
  12/8             
7:00 - Báo cáo công tác tuần từ 08/8 - 14/8/2022
13:00
Thứ 7
  13/8             
7:00
13:00
Chủ Nhật
  14/8             
7:00
13:00  

LỊCH CÔNG TÁC KHÁC

Lịch công tác tuần từ 15/05/2023 đến 21/05/2023
Lịch công tác tuần từ 12/12/2022 đến 18/12/2022
Lịch công tác tuần từ 05/12/12/2022 đến 11/12/2022
Lịch công tác tuần từ 28/11/2022 đến 04/12/2022
Lịch công tác tuần từ 21/11/2022 đến 27/11/2022
Lịch công tác tuần từ 14/11/2022 đến 20/11/2022
Lịch công tác tuần từ 07/11/2022 đến 13/11/2022
Lịch công tác tuần từ 24/10/2022 đến 30/10/2022
Lịch công tác tuần từ 17/10/2022 đến 23/10/2022
Lịch công tác tuần từ 10/10/2022 đến 16/10/2022
Lịch công tác tuần từ 03/10/2022 đến 09/10/2022
Lịch công tác tuần từ 27/09/2022 đến 02/10/2022
Lịch công tác tuần từ 19/09/2022 đến 26/9/09/2022
Lịch công tác tuần từ 05/9/2022 đến11/9/2022
Lịch công tác tuần từ 29/08/2022 đến 04/9/2022
Lịch công tác tuần từ 22/08/2022 đến 28/08/2022
Lịch công tác tuần từ 15/08/2022 đến 21/08/2022
Lịch công tác tuần từ 01/8/2022 đến 7/8/2022
Lịch công tác tuần từ 25/07/2022 đến 31/07/2022
Lịch công tác tuần từ 18/07/2022 đến 24/07/2022